blogofivan.com
Serpentine Gallery: Luchita Hurtado
От 23 май до 20 октомври 2019 в Serpentine Gallery е поместена изложбата на Лучита Уртадо (родена през 1920 г. в Майкетѝя, Венецуела; от 1928 г. живее в Америка) със заглавие I live, I die, I will …