blogofivan.com
Белмекен: бележки за пустошта
пустинята, пустощта е онова място, в което познатият поток на живота пресъхва, основите се оголват, дъното престава да е далечно и недостъпно някои бързат да излязат, но така остават винаги с част …