blogofivan.com
Из Слово за погребение на тялото Господне от Епифаний Кипърски
“Словото за погребение на тялото Христово” от Епифаний Кипърски е един от текстовете в Супрасълския сборник, старобългарски паметник от Х век. Какво е това [нещо]? Голямо мълчание е дне…