blogofivan.com
Александър Байтошев, Чучелото и Мракът
Когато ми написа последното писмо, Забравих звуците. Остана само тишината. Ти си тишината. Понякога литературата е преживяване не само чрез четене. На 26 феврури 2019 в рамките на вече десетина го…