blogofivan.com
Свобода, Франзен
Чудех се да пиша ли изобщо нещо за тази книга и имам ли въобще нещо за казване, но все пак ще нахвърля някои неща, които ми се въртят. Обичам, когато някакво произведение ме завлече със себе си и м…