blogofivan.com
Де-/ Ре-конструкция
Неочаквано, но се усетих, че вместо да си търся нови места за писане (по повод на задаващия се нов, последен, семестър и нов, но не последен, език), мога да пресъздам старите. И останах доволен. От…