blogofivan.com
Да кажа
В навечерието на 1 май. Това време от годината ми става все по-специално. През последните две години в гимназията това беше времето на олимпиадите по философия (вж. тук). Истинско събитие! А най-на…