blogofivan.com
От лекциите по синтаксис
Hōc unō praestamus vel maxime feris, quod colloquimur inter nos et quod exprimĕre dicendo sensa possumus.Cic.de or.1.32. По това единствено най-вече се различаваме от животните, че разговаряме поме…