blogofivan.com
За Фактическите Съжителства
Четох в блога на Никодил мисли относно нашумелия (дори вече от-шумял) въпрос за т.нар. фактически съжителства- т.е. живеенето на „семейни начала“. Ситуацията стана почти както се практ…