blogngoaihoi.net
Thị trường ngày 12 tháng 7- Dữ liệu PPI hoa kỳ - Blog ngoại hối
Thị trường ngày 12 tháng 7- Dữ liệu PPI hoa kỳ. Hôm qua dữ liệu lạm phát hoa kỳ công bố tốt làm cho USD hồi phục khiến các cặp tiền XXXUSD suy giảm. Hôm nay thị trường tiếp tục theo dõi báo cáo PPI của hoa kỳ lúc 19h30.…