blogngoaihoi.net
Phân tích EURUSD 8/3-ECB giữ lãi suất không đổi
Cặp tiền EURUSD đã giảm điểm khá mạnh vào hôm qua sau khi ECB giữ lãi suất không đổi cho đến ít nhất năm 2020 và hạ cấp các dự báo kinh tế. Liệu đà giảm của EUR