blogngoaihoi.net
Chiến lược giao dịch Vàng ngày 12 tháng 4
Vàng thế giới suy giảm khá mạnh vào hôm qua từ mức giảm quanh 1310 về 1290. Đà giảm của Vàng có thể sẽ tiếp tục nếu vàng vẫn di chuyển dưới vùng tâm lý 1300.