blogngoaihoi.net
Chiến lược giao dịch GBPUSD ngày 14 tháng 3
Cặp tiền GBPUSD đã tăng khá mạnh vào hôm qua sau khi nghị viện Anh từ chối rời EU mà không có thỏa thuận. Như vậy hôm nay Nghị viện Anh tiếp tục bỏ phiếu