blogngoaihoi.net
Chiến lược giao dịch GBPUSD ngày 11 tháng 3
Cặp tiền GBPUSD đã giảm trong tuần trước sau khi Anh và EU không đạt được thỏa thuận nào sau đợt đàm phán mới có liên quan đến Brexit.