blogngoaihoi.net
Chiến lược giao dịch EURUSD ngày 15 tháng 4
Cặp tiền EURUSD đang được giao dịch quanh ngưỡng 1.13. Trước đó thì EURUSD cũng có đợt suy giảm về 1.1250 sau khi ECB công bố lãi suất và chính sách tiền tệ