blogngoaihoi.net
Chiến lược GBPJPY 10/4-Mô hình vai đầu vai
Các cặp tiền liên quan đến GBP đều chịu áp lực giảm giá khi tình hình brexit vẫn đang bế tắc. Thủ tướng Anh bà May đang tìm kiếm sự gia hạn thời gian