blogistikk.com
Logistikk: «Et forum for vareeiere ved vareeiere» – http://www.vareeier.no/
Invitasjon: «Alle norske vareeiere som har mye transport og bred logistikk inviteres til å bli medlem av Vareeierforum. I fellesskap jobber medlemmene med å utnytte dagens transporttilbud bed…