blogistikk.com
Transport & Logistikk 2016 har lagt vekt på delingsøkonomi, transportkjøpere og lønnsomhet i transportsektoren:
– Dette er kanskje et av de beste programmene gjennom tidene, kunne prosjektleder Jo Eirik Frøise i Norsk Industri fortelle når han slapp programmet. Nå har han også fått ros av samferdselsmi…