blogistikk.com
Obligatorisk lesning: e-barometern 2014!
E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research