blogistikk.com
Norges første Tolldag er fulltegnet!
TAD, NHO LT og Logistikkforeningen.no har lenge planlagt «Tolldagen 2013″. Ekstra hyggelig er det derfor å se at plassene fort ble revet bort når denne viktige samlingen for norske eksp…