bloggonsite.com
Facebook จ่ายเงินให้วัยรุ่นที่ติดตั้ง VPN เพื่อสอดแนมพวกเขา ในราคา $20 ต่อเดือน
Facebook ได้มีการใช้โปรแกรมเพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งา…