bloggonsite.com
Samsung บอกลาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน
โทรศัพท์มือถือ Samsung เครื่องถัดไปของคุณ อาจจะใช้กระดา…