bloggonsite.com
มาแล้ว! Huawei Nova 4 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ หน้าจอแบบมีรู รุ่นแรกของโลก
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ปรากฏภาพเรนเดอร์ของ Samsung Galax…