bloggonsite.com
สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Samsung อาจจะมาพร้อมหน้าจอขนาด 6.7″ กล้อง 6 ตัว และ สัญญาณ 5G
รายงานล่าสุดจาก The Wall Street Journal จากกรุงโซล อ้าง…