bloggiaidap247.com
Tại sao buổi tối không được mua đinh? - Blog Giải Đáp 24/7
Từ xa xưa, nhiều người cho rằng không nên đi mua đinh, kim, các dụng cụ may và nếu có đi mua cũng sẽ không ai bán. Vậy tại sao buổi tối không được mua đinh?