blogg.sh.se
Kornevs, Maksims Assessment of Application of Participatory Methods for Complex Adaptive Systems in the Public Sector 2019 Doktorsavhandling, sammanläggning Abstract [sv]
Offentliga sektorns tillhandahållande av tjänster är resultatet av ett komplext adaptivt system och involverar ett stort antal intressenter från olika institutioner och organisationer. I en tid av …