blogdulich24h.top
Núi Thần Tài giảm 50% giá vé nhân ngày 20/10 cho khách hàng nữ
Ưu đãi giảm giá vé vào cổng Công viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài đến 50%, chỉ còn 175.000 VNĐ nhân ngày 20/10. Chương trình áp dụng từ ngày 1 – 31/10/20