blogdulich24h.top
Huế Sẽ Xây Dựng Vườn Bách thảo trên sông Hương [ Cập Nhật 2019 ]
Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng Vườn Bách thảo trên sông Hương với dự kiến sẽ có khoảng 60.000 cây đủ các chủng loại được trồng. Đây sẽ là một điểm du lịch mới,