blogdulich24h.top
Huế sẽ có thêm 2 bến du thuyền 40 tỉ đồng trên sông Hương
Theo đó, Quyết định ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin "Dự án bến thuyền du lịch kết hợp dịch vụ" tại số 5, đườn