blogdan.rs
VOLITE UVEK KAO DA JE PRVI PUT U ŽIVOTU, JEBITE SE KAO DA VAM JE POSLEDNJI
Ostao je duboko ukorenjen pelcer u muškim glavama da dele žene na majke, sestre, supruge i Ostale. Otprilike tako ide poredak i po prioritetu u njihovim glavama. Istina je da ih ne treba deliti, sa…