blogcothebanchuabiet.com
Bạn có biết: Rượu Ballantines Finest 12, 17, 19, 21, 30 giá bao nhiêu?
Nói đến Whisky, ngoài Johnnie Walker thì cái tên Ballantines Finest được nhắc đến rất nhiều. Vậy rượu Ballantines Finest 12, 17, 19, 21, 30 giá bao nhiêu?