blogcienciesnaturals.wordpress.com
Òrbites CSC per a dissenyar activitats de Controvèrsia Sòcio-Científica
Les Controvèrsies Sòcio-Científiques són dilemes oberts en els que cal prendre una decisió d’àmbit personal (Quin cotxe em compro?) o polític (Cal prohibir els cotxes de diésel?) en les que p…