blogcienciesnaturals.wordpress.com
Scaffolds (bastides didàctiques) per a presentacions orals
Aquestes bastides didàctiques són el resultat d’una experiència durant diversos cursos amb alumnes de 2 ESO. S’han generat diversos scaffolds sobre presentacions orals (rúbrica, model, …