blogcienciesnaturals.wordpress.com
Problemes de genètica de creuaments dihíbrids i herència multigènica
Llistat molt complet d’exercicis en el què practicar l’ús del quadre de Punnet, herència dels grups sanguinis i herència multigènica. En anglès. GeneticsProblemsList2