blogcatatankecil.wordpress.com
Batik : Warisan Kesenian Keluarga Raja (Video)
Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluaga raja-raja Indonesia zaman dulu.