blogcaffe.wordpress.com
Łatwo nie zawsze znaczy, że dobrze/ Easy doesn’t always mean good
Ubiegły rok zaczęłam od postanowienia, że przejdę na częściowy wegetarianizm. Był już nawet taki moment, że odrzuciło mnie od mięsa. Uczciwie wyjaśniam, że w moim postanowieniu nie chodziło o misję…