blogcaffe.wordpress.com
Może w końcu mnie zabierzesz do fryzjera?/ Maybe you will finally take me to the hairdresser?
I wyjmiesz z tej kosmicznej kurtki!! And take me out of this cosmic jacket !! PS. Fryzjer już umówiony. Za dwa tygodnie kolejne metamorfozy!:-) PS. Hairdresser already arranged. The next metamorpho…