blogcaffe.wordpress.com
Przemyślenia okołoblogowe/ Thoughts around the blog
Odwiedzam wiele blogów, na różnych platformach, które mają bardzo różne treści, formy i postawione przez autorów zadania. Wszystkie one są, ogólnie rzecz ujmując, własnością intelektualną autora, k…