blogbagatela.wordpress.com
Nuevos actores para Sora no Aosa o Shiru Hito yo (desde Ramen Para Dos)
Desde Ramen Para Dos publican la siguiente noticia: Nuevos actores pare Sora no Aosa o Shiru Hito yo La página web oficial para Sora no Aosa o Shiru Hito yo, la nueva película de animación realizad…