blog.yanukata.com
Mengenal dan Menggunakan MC
Sedikit membahas mengenai MC Midnight Commander bukan MC Master of Ceremony lho.. MC merupakan file manager yang berbentuk visual teks dan dijalankan melaui konsole atau terminal pada Linux. Pertam…