blog.wikimedia.bg
Уикипедия на село – гостуваме в Долни Вадин
Вася и Жюстин разказват за Уикипедия През изминалата седмица по покана на Народно читалище „Съзнание 1927“ Вася Атанасова и Жюстин Томс гостуваха и изнесоха лекция на тема Уикипедия в дунавското се…