blog.wikimedia.bg
Нашето съдебно дело срещу блокирането на Уикипедия в Турция беше ускорено. Ето какво означава това.
Европейският съд по правата на човека направи важна крачка напред по делото на Фондация „Уикимедия“, като реши да му даде приоритет. Това е сигнал за неговата по-широка обществена значимост и укреп…