blog.wikimedia.bg
Петъчен салон с Уикипедия в Държавна агенция „Архиви“
Последният петък на месец май е и в Държавна агенция „Архиви“ по традиция се организира Петъчен културен салон за служителите на агенцията. Този път темата е Уикипедия и сътрудничеството, което доб…