blog.wikimedia.bg
Габрово в Уикипедия – лекция и дискусия в Габрово май 2019
На 20 май 2019 година в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ гр. Габрово се проведе лекция-дискусия за възможностите на Уикипедия и по-активното присъствие на Габрово, негов…