blog.wikimedia.bg
500 библиотекари от цяла България обучени по медийна грамотност и Уикипедия
От април до октомври 2018 година в цялата страна по покана на Глобални Библиотеки България уикипедианци проведохме обучения по медийна грамотност и Уикипедия. Обученията се водеха от Вася Атанасова…