blog.wikimedia.bg
В Белгия вече има свобода на панорамата!
Превод от блога на Фондация Уикимедия „There is now freedom of panorama in Belgium“, текст на Димитър Димитров от 15.07.2016 Благодарение на добре синхронизираните ни усилия на ниво Европейски съюз…