blog.wikimedia.bg
Уикипиада 2016:По-достоверно, по-подробно, по-нагледно!
През 2016 година в българоезичната Уикипедия даваме рестарт на една позабравена, но много полезна инициатива, която за първи и последен път беше проведена през 2008 година. Така наречената „Уикипиа…