blog.wikimedia.bg
„Уикипедианската библиотека“ – ценен ресурс за активни редактори
Един от най-амбициозните скорошни проекти на Фондация Уикимедия е „Уикипедианската библиотека“, насочен към договарянето на безплатен достъп до библиотечни и научни бази данни за доброволците, реда…