blog.wikimedia.bg
Вече над 4000 документа от „Архивите“ дигитализирани в Уикипедия
Документите от българската Държавна агенция „Архиви“, дигитализирани и качени за ползване в най-голямата електронна енциклопедия в света, Уикипедия, днес надхвърлиха бройката от 4000. От март 2013 …