blog.vucica.net
Dokumentacija o mrežnom protokolu i datotečnom formatu za fiskalnu blagajnu
Dokumentacija se, zanimljivo, ne nalazi na FINAinom webu o fiskalizaciji, nego na webu porezne uprave. Zato jer, je li, logično je da se koristi PKI arhitektura FINAe i podnose zahtjevi FINAi i zat…